Advies

Advies binnen het fysieke domein

Analyse, bewustwording en implementatie. Onze adviseurs bieden inzicht in uw bedrijfsprocessen, beleid en team om dit vervolgens te koppelen aan de uitvoering. We denken graag met u mee. Samen groeien naar een betere toekomst.

OVER ADVISERING

ALLES WAT U MOET WETEN OVER DE DIENST

Als strategisch adviseur helpen wij onze opdrachtgevers bij complexe vraagstukken op het gebied van organisatie en beleid binnen onze vakgebieden (vergunningen, toezicht, handhaving, bouw en milieu). Onze adviseurs starten met een onderzoekmodule en eindigen met implementatie. Wij begeleiden het traject van a tot z en geven ideeën samen vorm. Hiermee zorgen onze adviseurs voor de gewenste resultaten.

Een handhavingsnota is een document waarin de principes en strategieën voor handhaving van de Wkb worden uiteengezet. Dit omvat onder andere:

 

Het uitvoeringsprogramma is een meer operationeel document dat de praktische implementatie van de WKB beschrijft.

Een handhavingsnota en Uitvoeringsprogramma VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)  zijn documenten die worden opgesteld door gemeenten die verantwoordelijk zijn voor het handhaven van wet- en regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld milieu, ruimtelijke ordening, bouw. Deze documenten zijn bedoeld om het beleid en de plannen voor handhaving en toezicht in een bepaalde periode vast te leggen.

Binnen onze vakgebieden nemen wij uw processen onder de loep om deze te verfijnen. Wilt u uw vergunningsproces aanscherpen of de service van uw klantcontactcentrum boosten? Wij staan klaar. Procesoptimalisatie draait om meer doen met minder; snijden in onnodige stappen, knelpunten aanpakken, en zorgen voor topkwaliteit tegen lagere kosten.

 

We brengen uw huidige aanpak in beeld, sleutelen eraan en zorgen voor maximale efficiëntie. Uw winst? Hogere productiviteit, lagere kosten en betere kwaliteit.

We kijken met u mee naar de capiciteit binnen uw gemeente. Op basis van onderzoek en analyse stellen wij prioriteiten vast en wordt rekening gehouden met het principe kostendekkenheid. Hierom worden de toekomstige leges ook in kaart gebracht. 

Onze impactanalyse is een proces waarbij de effecten, gevolgen en implicaties van het gewenste beleid in kaart wordt gebracht. Het doel van een onze impactanalyse is om een diepgaand begrip te krijgen van hoe een voorgestelde verandering zich zal manifesteren en welke effecten het zal hebben op de verschillende belanghebbenden, collega’s, de organisatie en de omgeving.  

 

Wij kunnen deze analyse uitvoeren aan de hand van de Omgevingswet en/of de Wkb.

PRODUCTEN DIE VOORTKOMEN UIT EEN ADVIESTRAJECT

”Met de kennis en ervaring die onze adviseurs opdoen bij verschillende projecten, zijn wij het juiste platform om uw organisatievraagstukken bij ons neer te leggen.”

Hubert Dierkx

Senior jurist

ADVISEREN OP MAAT

Inzicht creëren

Knelpunten en goed lopende zaken worden in uw organisatie belicht.

Specialistisch advies

Experts die de markt goed kennen geven advies.

Praktisch

Direct aan de slag met een concreet actieplan.

CASES

HIER ZIJN WIJ TROTS OP

Vraagstuk:

De opdracht is om de BUCH organisatie te helpen met het opleveren van werkprotocollen en beleid, die de organisatie kan gebruiken in haar strategische bedrijfsvoering op gebied van Wkb en gebruiksmeldingen. Daarnaast is het belangrijk om draagvlak te creëren bij de medewerkers en hen handvatten te bieden voor de uitvoer hiervan.

 

Uitvoering:

Deze adviseringsopdracht is opgedeeld in een drietal fases: onderzoek & analyse, ontwikkeling & uitvoeringsfase en de implementatiefase. Per fase zijn activiteiten gekoppeld en vooraf afgestemd met de opdrachtgever.

 

Resultaat:

Wat gaat het opleveren? Duidelijke werkprotocollen, heldere afstemming tussen systeembeheerder en de BUCH, handvaten waar de organisatie mee verder kan en draagvlak bij de medewerkers.

Vraagstuk:

De opdracht was om gemeente Waalwijk te voorzien van een kwalitatief trainingsprogramma voor 10 trainees. Het doel was om deze deelnemers te voorzien van kennis en hen klaar te stomen voor het werkveld.

 

Uitvoering:

In een programma met 12 trainingsdagen zijn er verschillende modules fysiek gegeven. Deze modules zijn gelijk aan een ABW-1 cursus. Onze modules worden altijd digitaal ondersteund met enerzijds e-learning als naslagwerk en anderzijds als toetsing instrument. Tot slot is dit traject afgesloten met een examen en uitreiking van certificaten.

 

Resultaat:

Gemeente Waalwijk heeft in de evaluatie aangeven zeer blij te zijn met de kwaliteit van dit programma. De deelnemers zijn in de basis klaargestoomd voor het werkveld. Door deze kwalitatieve training zullen wij dit jaar de gemeente nog verder gaan ondersteunen.

LATEN WE KENNISMAKEN

ONTDEK WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op door onderstaand formulier in te vullen of door ons te bellen:

”Laten we kennis delen.”