Trainingen & Opleidingen

Trainingen & opleidingen

Wij faciliteren niet zomaar trainingen, opleidingen en coaching. Wat ons onderscheidt van anderen is dat we onze diensten afstemmen op de behoeften van de afnemer. We geloven in het delen van kennis, maar nog belangrijker is onze praktijkgerichte aanpak. Daarom zijn onze trainingen gekoppeld aan praktijkcasussen.

OVER TRAININGEN & OPLEIDINGEN

WIJ ZIJN UW KENNISPARTNER

Specialistisch

Met meer dan 130 vakspecialisten zijn wij de kennispartij als het gaat over bouw, vergunningen, toezicht, handhaving en ruimtelijke ordening.

Praktijkvoorbeelden

In iedere omgeving spelen andere situaties en belangen de hoofdrol. Wij stemmen daarom onze trainingen af op uw gemeente of omgevingsdienst.

Effectieve leertools

Met zelfontwikkelde leer- middelen en methodes stimuleren wij de opname van kennis en maken we inhoudelijke stof inzichtelijk.

Maximale service

Wij komen met het benodigde lesmateriaal bij u op locatie en leveren na de training het nodige naslagwerk, wel zo fijn.

0 +

Trainingen gegeven

0

Verschillende vakinhoudelijke & softskill trainingen

0

Is wat onze trainingen gemiddeld scoren

”Bij iedere training leveren wij maatwerk zodat deze aansluit op uw organisatie en behoeften.”

Iwan de Vreede

Manager Trainingen & Opleidingen

ONS AANBOD

VAKINHOUDELIJK & SOFTSKILLS

VAKINHOUDELIJKE TRAININGEN

OMGEVINGSWET IN DE PRAKTIJK

Deze 2-daagse training geeft een complete invulling in de juridische kennis en praktische toepassing van de Omgevingswet. Bent u op zoek naar een volledige training op het gebied van vergunningverlening en informatieverstrekking in de nieuwe Omgevingswet, dan is deze training op maat gemaakt.

 

Naast het ‘waarom’ van de Omgevingswet wordt de eerste dag ingevuld met de juridische uitleg van de Omgevingswet, het omgevingsplan, het tijdelijke omgevingsplan en de bruidschat. Vervolgens wordt de procedure uiteengezet begeleid door het door ons ontwikkelde stroomschema. Van ontvangst tot vergunningverlening van alle mogelijke activiteiten worden belicht.

 

De tweede dag wordt aan de hand van een fictieve aanvraag de theoretische juridische kennis in de praktijk gebracht. Van beoordelen van de benodigde activiteiten en aanvraagvereisten tot het toetsen aan een omgevingsplan en een huidig ‘bestemmingsplan’. Tenslotte wordt het besluit opgesteld en besproken met de deelnemers.

 

Waarom deze training?

 • Abstracte informatie wordt inzichtelijk door een praktijkdag
 • Een uitbreiding van de juridische kennis
 • Het kunnen maken van weloverwogen keuzes aan de hand van de wet

Voor wie?

 • Vergunningverleners
 • Juridische medewerkers

Inhouse

4 dagdelen van 4 uur verdeeld over 2 dagen

OMGEVINGSWET JURIDISCH

De training Omgevingswet juridisch is hetzelfde als de training Omgevingswet in de praktijk, behalve dan dat er geen praktijkdag is. Ook deze training geeft een complete invulling in de juridische kennis van de Omgevingswet.

 

Waarom deze training?

 • Een uitbreiding van de juridische kennis
 • Het kunnen maken van weloverwogen keuzes aan de hand van de wet

Voor wie?

 • Vergunningverleners
 • Juridische medewerkers

Inhouse

2 dagdelen van 4 uur verdeeld over 1 dag

OMGEVINGSWET MANAGEMENT

Deze training geeft een verkorte invulling in de juridische kennis van de Omgevingswet en is speciaal bedoeld als herhalingstraining en managementtraining. Uiteraard wordt de Omgevingswet theoretisch uiteengezet en wordt de focus gelegd op de gevolgen van de bedrijfsvoering van een afdeling die verantwoordelijk is voor vergunningverlening.

 

Waarom deze training?

 • Een uitbreiding van de juridische kennis
 • Het kunnen maken van weloverwogen keuzes aan de hand van de wet

Voor wie?

 • Vergunningverleners
 • Juridische medewerkers
 • Management

Inhouse

1 dagdeel van 4 uur

ELEMENTAIRE BOUWKUNDE

Als vergunningverlener komt u veel in aanraking met bouwers, architecten, aannemers, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, of bouwfysici. Zonder bouwkundige achtergrond, is het lastig te begrijpen waar ze het over hebben.

 

Deze training Elementaire bouwkunde leert u de basisbeginselen in de bouw. U leert in korte tijd de meest elementaire kennis van het bouwproces en de bouwtechniek. Zo komt de totstandkoming van een bouwwerk aan bod, maar ook welke productiemethode wordt toegepast in (moderne) woningbouw en wat de belangrijkste eigenschappen zijn van de meest voorkomende bouwmaterialen.

 

Daarnaast leert u bouwkundig tekeningen op hoofdlijnen lezen en interpreteren, leert u verschillende bouwdelen kennen en weet u uit welke materialen deze zijn samengesteld.

 

Waarom deze training?

 • Versoepeling van het proces vergunningverlening
 • Verbetert de communicatie met betrokken partijen in de bouw
 • Tijd die voorheen werd besteed aan opzoekwerk
 • Duurzame inzetbaarheid van het personeel

Voor wie?

 • Startende vergunningverleners

Inhouse

8 dagdelen van 4 uur verdeeld over 4 dagen

WKB VOOR GEMEENTEN

Vraagt u zich af wat er allemaal op u afkomt met de komst van de Wet kwaliteitsborging? Deze training geeft inzicht in de gevolgen van kwaliteitsborging.

 

Aan de hand van een stroomschema wordt het proces ontleed in de verschillende fasen. Er wordt een koppeling gemaakt met de ‘Wet VTH’ om uiteindelijk invulling te kunnen geven aan de plicht tot handhaving.

 

Waarom deze training?

 • Duurzame inzetbaarheid van het personeel
 • Voorbereid zijn op de komst van een nieuwe wet
 • Optimaliseert het proces van vergunningverlening

Voor wie?

 • Vergunningverleners
 • Toezichthouders
 • Juridische medewerkers

Inhouse

2 dagdelen van 4 uur verdeeld over 1 dag

INTRODUCTIE WABO VERGUNNINGVERLENING

Deze training introductie vergunningverlening Wabo is speciaal bedoeld voor nieuwe starters en zij-instromers. Gezien het uitstel van de Omgevingswet is kennis over de Wabo nog relevant. In deze training wordt aandacht besteed aan de juridische aspecten en de reikwijdte van de Wabo.

 

Er wordt invulling gegeven aan de kennis over vergunningsvrij bouwen en er wordt aandacht besteed aan het bestemmingsplan en het afwijken hiervan. Tenslotte wordt invulling gegeven aan vooroverleg.

 

Met deze training krijgen de nieuwkomers/zij-instromers voldoende bagage om aan de slag te kunnen met vergunningverlening.

 

Waarom deze training?

 • Unieke kans voor starters om kennis te maken met het vak

Voor wie?

 • Startende vergunningverleners

Inhouse

6 dagdelen van 4 uur verdeeld over 3 dagen

INTRODUCTIE TOTAAL VERGUNNINGVERLENING

Zij-instromers en nieuwkomers hebben een behoefte aan kennis om ingezet te worden in het vergunningverleningsproces. Wij bieden een training Introductie vergunningverlening Totaal aan die alle vergunningen en bijbehorende wetten behandeld.

 

Niet alleen de Wabo en de nieuwe Omgevingswet, maar ook de bijzondere wetten als de APV, Winkeltijdenwet, Wet op de Kansspelen, Alcoholwet en Wet Bibob worden behandeld. Uiteraard wordt er begonnen met staats- en bestuursrecht en de Algemene wet bestuursrecht.

 

Zo wordt een zij-instromer en nieuwkomer bagage meegegeven van alle vakgebieden om zo ingezet te worden op de meerdere disciplines van vergunningverlening. Bovendien kan de zij-instromer en nieuwkomer goed proeven aan welke disciplines er nodig zijn. Deze training wordt afgesloten met een toets.

 

Waarom deze training?

 • Unieke kans voor starters om kennis te maken met het vak

Voor wie?

 • Startende vergunningverleners

Inhouse

6 dagdelen van 4 uur verdeeld over 3 dagen

BOPA - BUITENPLANSE OMGEVINGSPLANACTIVITEIT

U kunt straks onder de Omgevingswet op verschillende manieren aanvragen behandelen. Eén van die manieren is het verlenen van een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) De BOPA is in feite een omgevingsvergunning, maar kent wel een aantal bijzonderheden.

 

Deze training heeft als doel het inzichtelijk maken welke stappen gezet moeten worden bij een aanvraag van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit onder de Omgevingswet. De volgende onderwerpen worden behandeld: Keuze tussen BOPA of wijziging omgevingsplan; De procedure van de BOPA, van aanvraag tot besluit; Welke procedure wordt gekozen, regulier of uitgebreid; Wanneer treedt de vergunning in werking; Hoe wordt de BOPA geïmplementeerd; Wat zijn de aanvraag vereisten voor een BOPA; Aan welke beoordelingskaders moet de BOPA voldoen; Wie heeft adviesrecht over de BOPA

 

Waarom deze training?

 • Uitbreiding van de juridische kennis
 • Het kunnen maken van weloverwogen keuzes aan de hand van de wet

Voor wie?

 • Beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening
 • Vergunningverleners

Inhouse

2 dagdelen van 4 uur verdeeld over 1 dag

SOFTSKILL TRAININGEN

GROWTH MINDSET

Dit is een inspirerende training die de deelnemer zijn/ haar kijk op het leven kan veranderen en veel inspiratie, motivatie en energie geeft. Deelnemers worden geïnspireerd om niet meer te denken in beperkingen, maar juist meer gaan geloven in hun vermogen om te groeien, ontwikkelen en alles te kunnen leren. Deze manier van denken bevorderd de sfeer binnen teams, stimuleert productiviteit en verhoogt de kwaliteit van (samen) werken.

 

Dit is allemaal gebaseerd op wetenschap, onderzoeken, neuroplasticiteit, oefeningen en verhalen. Het leukste is dat na de training iedereen gemotiveerd is om niet alleen op werk maar ook privé deze inspiratie toe te passen. Deelnemers hebben (nog) meer zin om zich te ontwikkelen en weten hoe ze dit het beste kunnen doen.

 

Waarom deze training?

 • Deelnemers krijgen motivatie om meer te willen ontwikkelen
 • Deelnemers gaan nog meer geloven en investeren in persoonlijk leiderschap
 • Er ontstaat tijdens deze training vaak een verbinding tussen medewerkers door het leren kennen van elkaar buiten de normale werkzaamheden
 • Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen
 • Deelnemers kunnen beter omgaan met tegenslagen
 • Deelnemers staan meer open voor feedback en doen er meer mee
 • Deze training wordt vaak als heel erg leuk bevonden, goed voor de sfeer

Inhouse

1 dagdeel van 4 uur

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Dit is een inspirerende training die de deelnemer zijn of haar kijk op zichzelf gaat veranderen. Door kritisch te reflecteren op het eigen handelen vergroot het zelf reflecterend vermogen.

 

Dit is allemaal gebaseerd op wetenschap, onderzoeken, neuroplasticiteit, oefeningen en verhalen. Het leukste is dat na de training iedereen gemotiveerd is om niet alleen op werk maar ook privé deze inspiratie toe te passen. Deelnemers hebben (nog) meer zin om zich te ontwikkelen en weten hoe ze dit het beste kunnen doen.

 

Waarom deze training?

 • Deelnemers krijgen motivatie om meer te willen ontwikkelen
 • Deelnemers gaan nog meer geloven en investeren in persoonlijk leiderschap
 • Er ontstaat tijdens deze training vaak een verbinding tussen medewerkers door het leren kennen van elkaar buiten de normale werkzaamheden
 • Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen
 • Deelnemers kunnen beter omgaan met tegenslagen
 • Deelnemers staan meer open voor feedback en doen er meer mee
 • Deze training wordt vaak als heel erg leuk bevonden, goed voor de sfeer

Inhouse

1 dagdeel van 4 uur

WERKGELUK

In deze training leert u aan de hand van 19 strategieën hoe u per direct het geluk kunt stimuleren. De training is een interactieve sessie waarin kennis over geluk wordt gedeeld. Daarbij doen we een gelukstest en oefeningen om deze manieren toe te passen. Ook worden deelnemers geïnspireerd met boeiende verhalen, is er ruimte om persoonlijke ervaringen te delen en krijgen deelnemers feedback.

 

Om de impact te vergroten kijken we ook hoe de hersenen werken. Zo kunnen we de strategieën integreren met gedachten- en gedragspatronen. Op die manier kunt u op de lange termijn een toename van uw geluk ervaren. Na deze sessie heeft u de kennis en motivatie die u nodig heeft om maanden, jaren of zelfs de rest van uw leven gelukkiger te zijn.

 

Waarom deze training?

 • Deelnemers krijgen motivatie door het verhogen van werkgeluk
 • Deelnemers zullen productiever zijn door het ervaren van werkgeluk
 • Deelnemers zullen minder snel ziek worden door het ervaren van werkgeluk
 • Deelnemers krijgen meer zelfvertrouwen
 • Deelnemers kunnen beter omgaan met tegenslagen

Inhouse

1 dagdeel van 4 uur

POSITIEF COMMUNICEREN

Dit is een praktische training waarin zowel het mentale aspect van feedback als de gesprekstechnieken centraal staan. Eerst wordt er gekeken naar de redenen die mensen kunnen weerhouden om feedback te geven om deze vervolgens met mooie inspiratie/ inzichten en groepsgesprekken om te buigen naar nog meer motivatie en vertrouwen om dit toe te passen. Vervolgens worden aan de hand van het 4-G model feedback gesprekken uit de praktijk geoefend. Hierbij komen deelnemers in actie en leren ze van elkaars voorbeelden.

 

Om te zorgen dat iedereen grote stappen zet wordt er ook veel individuele aandacht gegeven, dit gebeurd door zowel onze trainers als trainingsacteurs. Iedereen krijgt dus persoonlijke feedback van experts en zal een succes ervaring hebben.

 

Na deze training hebben deelnemers niet alleen de vaardigheden om een goed feedback gesprek te voeren, maar ook het vertrouwen en de motivatie om deze gesprekken echt te voeren.

 

Waarom deze training?

 • Medewerkers werken aan een professionelere houding in overleg/ uitdagende situaties met collega’s
 • Het zal zorgen voor een afname van stress die moeilijke gesprekken met inwoners met zich mee kunnen brengen. Dit heeft een groot effect op de energie, motivatie en de gezondheid van de medewerkers
 • Het zal bijdragen aan een betere verbinding tussen de gemeente en haar inwoners
 • De geleerde gesprekstechnieken zullen ook in vele andere gesprekssituaties terugkomen

Inhouse

1 dagdeel van 5 uur

POSITIEF COMMUNICEREN LSD

Tijdens deze training wordt gereflecteerd hoe het in de praktijk gegaan is met het geven van feedback en waar nodig de verdieping gezocht om uitdagende praktijk cases op te lossen. Los van deze verdieping werkt deze sessie ook als motivatie om echt aan de slag te gaan met de geleerde feedback technieken, omdat er een accountability moment is. Dit in combinatie met het online leer programma zorgt dat het feedback geven onderdeel wordt van het DNA van de gemeente Valkenswaard.

 

Het hoofddoel van deze dag is het verdiepen in het LSD. Dit is zowel in als verdieping op de feedback gesprekken, maar vooral ook voor de gesprekken met inwoners.

 

Waarom deze training?

 • Medewerkers werken aan een professionelere houding in overleg / uitdagende situaties met collega’s
 • Het zal zorgen voor een afname van stress die moeilijke gesprekken met inwoners met zich mee kunnen brengen. Dit heeft een groot effect op de energie, motivatie en de gezondheid van de medewerkers
 • Het zal bijdragen aan een betere verbinding tussen de gemeente en haar inwoners
 • De geleerde gesprekstechnieken zullen ook in vele andere gesprekssituaties terugkomen
 • Het vergroot het werkgeluk van de medewerkers doordat weerstand en angst voor moeilijke gesprekken verlaagd

Inhouse

1 dagdeel van 5 uur

MAXIMAAL RESULTAAT

SPECIAAL OM UW LEERERVARING TOT EEN SUCCES TE MAKEN

WETTENBUNDEL

Tijdens de trainingen wordt er gebruik gemaakt van onze wettenbundel. Deze bundel bevat alle wetten die relevant zijn voor de Omgevingswet, waardoor u gericht kunt zoeken naar de wetten die betrekking hebben op een vraagstuk. Zo worden uw werkzaamheden als vergunningverlener of juridisch medewerker versoepeld

Wettenbundel Omgevingsrecht

2e druk beschikbaar!

Wegens groot succes van de eerste druk hebben wij een tweede druk gemaakt. 

 • Up- to date 2024
 • Nog overzichtelijker
 • Digitaal geheel gratis

In het kader van duurzaamheid stellen wij de wettenbundel digitaal gratis beschikbaar. Wilt u liever een fysiek exemplaar ontvangen? Dat kan door contact met ons op te nemen via onderstaand formulier (kosten fysiek exemplaar bedraagt € 49,95 p.s excl. verzendkosten).

STROOMSCHEMA OMGEVINGSWET

De Omgevingswet en vergunningverlening trainingen worden ondersteund met een door ons ontwikkeld stroomschema. Met het stroomschema oefenen we concrete praktijkcasussen die voorkomen binnen de Omgevingswet. Het resultaat? Meer inzicht en efficiëntie in het vergunningverleningsproces en succes in ons werk voor de toekomst!

E-LEARNING

Wij verzorgen e-learning modules over allerlei aspecten van vergunningverlening en wetgeving in het fysieke domein. De trainingen die zijn vermeld kunnen worden ondersteund door e-learning modules ter toetsing. De e-learning modules zijn ook afzonderlijk te volgen.

 

Waarom gebruik maken van E-Learnings?

 • Uzelf kunnen voorbereiden op een aankomende training
 • Toegang tot een online omgeving met uw persoonlijke profiel waarin al uw aantekeningen en resultaten worden bewaard
 • Handvatten om uw kennis tijdens uw carrière op peil te houden
 • Gemakkelijk online kennis opdoen zonder fysieke documenten te hoeven bewaren
 • Deelnemers krijgen de mogelijkheid om fysieke trainingen te herhalen in een online omgeving

LATEN WE KENNISMAKEN

ONTDEK WAT WIJ VOOR U KUNNEN BETEKENEN

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op door onderstaand formulier in te vullen of door ons te bellen:

”Laten we kennis delen.”