Uitbesteding

Samen impact maken op de fysieke leefomgeving

Loopt u tegen uitdagingen aan?

Samen vinden we de juiste match en maken een oplossingsgericht actieplan.

Neem contact op

Do what you do best. Outsource the rest.

Uitbesteding

Met een team van ervaren casemanagers behandelen wij vergunningsaanvragen van A tot Z. Hierin ontzorgen wij onze partners met omgevingsvergunningaanvragen of met losse VTH onderdelen (zoals bouwbesluittoetsen of constructieve toetsen). Doordat wij volledig werken volgens de systemen en werkwijze van de opdrachtgever is er voor rest van het team en de externe aanvragers geen merkbaar verschil. Daarnaast is het ontzettend eenvoudig om op deze manier op of af te schalen op basis van de huidige werkvoorraad

VTH diensten

Als adviesorganisatie binnen het fysiek domein leveren wij verschillende diensten om daarmee onze opdrachtgevers te ontzorgen.

Vergunningverlening

Voor elke (ver)bouw activiteit is er een vergunning nodig (tenzij vergunningsvrij). De vergunning wordt vervolgens getoetst door een vergunningverlener of het voldoet aan de technische vereisten en de wet- en regelgeving. Om te zorgen voor een veilige en duurzame leefomgeving schakelt de vergunningverlener met alle belanghebbende partijen om de aanvragen voor omgevingsvergunningen in goede banen te leiden. De vergunningverleners zijn “Omgevingswetproof” en altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Van kleine tot complexe aanvragen. Voor elke vraag hebben wij een oplossing op maat.

Bouwplantoetsing

De bouwplantoetsing is een belangrijk onderdeel van het bouwproces omdat het helpt om problemen of knelpunten in het bouwplan op te sporen en op te lossen voordat de uitvoering plaatsvindt. Dit kan bijdragen aan het verminderen van kosten en vertraging tijdens de uitvoering van het project. De bouwplantoetsing beoordeelt het bouwontwerp op technische en ruimtelijke aspecten volgens het bouwbesluit. De toetsing kan naar wens aangepast worden aan de diepgang die nodig is. Ons team van specialisten geeft onderbouwd advies dat gebruikt kan worden in besluiten of informatieoverdrachten. Wij houden ons team op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt om een goed bouwplan en efficiënte bouw te garanderen. En zijn volledig Omgevingswetproof.

Bestemmingsplan toetsing

Een bestemmingsplantoets beoordeelt of een bouwwerk op een bepaalde plek mag worden gebouwd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de bouw van een nieuw winkelcentrum, de aanbouw van een huis of het bouwen van een nieuwe fabriek. De toetsing is nodig om te zorgen dat de (ver)bouw plannen passen binnen het geplande gebruik van het gebied en de omgeving. Bij de bestemmingsplantoetsing worden ook de belangen van omwonenden en andere belanghebbenden meegewogen. Na de toetsing wordt er bepaald of de aanvraag voldoet aan het bestemmingsplan en daarmee de vergunning verleend of geweigerd wordt. Het is daarom belangrijk om vooraf goed te checken of een vergunningsaanvraag past binnen de bestemmingsplannen voordat er tijd en geld gestoken wordt in het project.

Constructieve toetsing

Bij de constructieve toetsing wordt gekeken naar hoe het ontwerp in de praktijk zal functioneren en of het voldoet aan de gestelde eisen en normen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om veiligheid, duurzaamheid en budget. Het doel van de constructieve toetsing is om problemen of knelpunten in het ontwerp op te sporen en op te lossen voordat de uitvoering plaatsvindt. Zo kan constructieve toetsing bijdragen aan het verminderen van kosten en vertraging tijdens de uitvoering van het project. De rapportages die zijn aangeleverd, dienen als basis voor de beoordeling van het ontwerp. Aan de hand hiervan geven wij onze opdrachtgevers advies dat zij kunnen gebruiken als correspondentie.

Brandveiligheid

Brandveiligheid is cruciaal in elk (ver)bouwwerk. Daarom voeren we tijdens een brandveiligheidstoets een grondige controle uit om te zien of een gebouw voldoet aan de door de overheid opgestelde brandveiligheidseisen. De toets omvat aspecten als brandbeveiliging, vluchtwegen en brandblusmiddelen. Indien het gebouw de eisen aan kan, betekent het dat het veilig is om te wonen/werken. Het is belangrijk om de brandveiligheidstoets regelmatig te herhalen, zodat we eventuele verbeterpunten op tijd opmerken. Laten we samen werken aan een veilige omgeving voor iedereen.

Slopen

Het slopen van gebouwen vereist vaak een sloopvergunning, vooral als het gebouw in beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, monumentaal is, asbest bevat, of als er meer dan 10 m3 afval vrijkomt. De beoordeling van sloopaanvragen houdt rekening met wettelijke voorschriften en het bestemmingsplan. Hoewel het aanvragen van een sloopvergunning enige tijd kan duren, is het belangrijk om op tijd te beginnen met het aanvraagproces.

Bedrijfsbureau

Wij ondersteunten binnen het fysiek domein het volledige vergunningsproces. De ondersteuning van onze specialisten varieert van frontoffice taken tot BRIKS-taken of andere losse VTH-onderdelen. Binnen ons bedrijfsbureau werken casemanagers die bezitten over juiste kennis en ervaring, dit zorgt ervoor dat er aan de voorkant van het vergunningsproces altijd actuele en correcte ondersteuning geboden kan worden.

Administratieve taken

Ons bedrijfsbureau is gespecialiseerd in administratieve ondersteuning binnen de fysiek leefomgeving. BRIKS-taken, bijwerken van administratie, planning voor toezicht en handhaving of het versturen van brieven en adviesverzoeken. Onze flexibele aanpak biedt partners de mogelijkheid om op- of af te schalen, afhankelijk van hun werkvoorraad. Wat ons echt onderscheidt, is onze toewijding aan kwaliteit. We hanteren altijd het 4-ogen principe. Zo kunnen we er zeker van zijn dat we altijd de best mogelijke oplossing bieden voor onze partners.

Frontoffice taken

De frontoffice is het hart van een VTH-team. Hier kunnen aanvragers met alle vragen over vergunningsprocedures en inhoudelijke zaken terecht. Onze frontoffice wordt daarom bediend door vakinhoudelijke specialisten. Een front office professional kan iemand helpen met het aanvragen van een vergunning tot het toetsen of een aanvraag vergunningsvrij is. Zo heeft uw team meer tijd om zich te richten op andere belangrijke VTH-taken.

Een greep uit onze strategische partners